Thứ năm, ngày 19 tháng 9 năm 2019

Thông báo

ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2019

Các em học sinh 12 năm học 2018-2019 lưu ý.Thông báo v/v: Điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH, CĐ năm 2019. Thí sinh có 3 ngày điều chỉnh nguyện vọng "nháp" (điều chỉnh trực tuyến) từ ngày 16/7-18/7. Chính thức điều chỉnh nguyện vọng bắt đầu từ ngày 22/7.- Điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến: Từ ngày 22/7 đến 17h00 ngày 29/7 (Đối với thí sinh không tăng thêm nguyện vọng mà chỉ đổi nguyện vọng hoặc bỏ bớt nguyện vọng, thì thí sinh tự thực hiện trên điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy vi tính...).- Điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu đăng ký xét tuyển: Từ ngày 22/7 đến 17h00 ngày 31/7.


Điều chỉnh, bổ sung miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2015

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 5633/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 10 tháng 10 năm 2014 về việc miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2015.